Santi Vives Arquitectura

Colaboradores - SVArquitectura
 • CONEIXEMENT
  Cada projecte és una experiència de coneixement que ens permet aprofundir en els camps treballats (museus, escoles, habitatges...) i obrir-nos a nous plantejaments d'acord amb els reptes de la contemporaneïtat.

 • QUALITAT
  L'obra respon a una exigència de qualitat global: de la manera de treballar als materials constructius; de l'assumpció del programa del client a les propostes formals; de control pressupostari a la sostenibilitat ambiental.

 • EFICIÈNCIA
  L'optimització dels recursos, terminis i costos són a la base del treball d'un equip multidisciplinari al servei de l'encàrrec del client. Arquitectes, enginyers, museògrafs, paisatgistes, aparelladors... tots treballem per un objectiu comú.

 • INNOVACIÓ
  La realitat canviant ens obliga sovint a trobar solucions innovadores per a cada nou repte constructiu o de planejament.

 • RESPONSABILITAT
  El compromís amb el client i amb l'entorn natural i social, ens obliga a treballar amb un elevat sentit de la responsabilitat a l'hora de donar viabilitat a cada projecte. La finalitat del projecte i l'usuari són el centre de les nostres propostes.

 • SINGULARITAT
  No hi ha repetició de fórmules: cada projecte demana que ens adaptem a exigències noves i a trobar respostes adequades i a mida. Singularitzem cada encàrrec i el dotem del seu caràcter únic.

 • CONTROL
  La recerca de les solucions òptimes sempre va acompanyada d'un control pressupostari rigorós, on la viabilitat no solament es reflecteix en la delimitació dels costos sinó també en la conservació i manteniment de futur.

 • COMUNICACIÓ
  El diàleg continu i la coordinació permanent són de vital importància per al desenvolupament d'objectius precisos i la seva conceptualització adequada, així com per a la gestió responsable dels processos de planificació i construcció.