Santi Vives Arquitectura

Habitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), BarcelonaHabitatges Bon Pastor (HPO), Barcelona

Habitatges Bon Pastor (HPO), Barcelona

65 habitatges i 106 aparcaments
  • Client: Patronat Municipal de l'Habitatge
  • Pressupost: 7.715.269€
  • Superfície construïda: 10.886 m2
  • Concurs: Primer premi concurs restringit 2005
  • Data: 2010