Santi Vives Arquitectura

Colaboradores - SVArquitectura
 • DESPATX

  Després de més de dues dècades com a soci amb els arquitectes Jordi Bosch i Joan Tarrús el 1998 Santiago Vives va fundar un nou estudi d'arquitectura.

  Avui ЅVArquitectura forma part d'una xarxa de professionals multidisciplinaris i empreses especialitzades. Compartim una sòlida experiència de cooperació per desenvolupar treballs específics.

  Aquesta estructura flexible ens permet encarar projectes complexos i de gran envergadura, adaptant el perfil i la capacitat de l'equip a les necessitats de cada projecte.

  Sempre en contacte directe amb els nostres socis i especialistes altament qualificats, coordinem el desenvolupament dels projectes per garantir un servei integral i de qualitat òptima del producte final.

 • OBRA

  El treball realitzat compren més d'un centenar d'obres que donen testimoni de la àmplia experiència acumulada en multitud de camps professionals. Més d'una vintena d'obres de restauració i rehabilitació d'edificis històrics i catalogats han permès profunditzar els coneixements de tecnologies constructives tradicionals, les seves patologies i mètodes de conservació.

  Alhora mantenim en els projectes d'obra nova una actitud de innovació permanent basada en la industrialització, el desenvolupament tecnològic i l'avanç cultural.

  El repertori de tipologies abasta edificacions escolars i universitaris, equipaments culturals i socials, centres sanitaris, espais públics, planificació urbanística i l'edificació residencial.

  Aquests projectes es desenvolupen en gran part al servei de clientes públics, representats per els diferents òrgans de l'administració estatal: ajuntaments, ministeris i promotors. També es realitzen projectes residencials i corporatius per encàrrec de promotors privats.

  L'escala de les intervencions varia des d'habitatges unifamiliars a urbanitzacions i equipaments de gran extensió. SVArquitectura s'encarrega habitualment de totes les fases de projecte des de l'exploració prèvia, estudis de viabilitat, conceptualització, permisos legals, projectes d'execució, licitació fins a la direcció d'obres.

  El reconeixement de la qualitat de l'obra realitzada reflexa el fet de que ha estat àmpliament premiada i difosa en exposicions i publicacions.